اجرای طرح های داناب و گسترش سواد آبی بر پایه کتاب انسان و محیط زیست، فرصتی مناسب جهت "تمرین مواجهه صحیح با سیلاب" در استان ایلام

اجرای طرح های داناب و گسترش سواد آبی بر پایه کتاب انسان و محیط زیست، فرصتی مناسب جهت "تمرین مواجهه صحیح با سیلاب" در استان ایلام

اجرای طرح های داناب و گسترش سواد آبی بر پایه کتاب انسان و محیط زیست، فرصتی مناسب جهت "تمرین مواجهه صحیح با سیلاب" در استان ایلام

مجری طرح تعادل بخشی شرکت آب منطقه ای استان ایلام گفت: گسترش آموزش های تئوری به تمام مدارس در همه شهرستان های استان در کنار انجام بازدیدها و اردوهای علمی در قالب دو طرح آموزشی "داناب" و "گسترش سواد آبی مبتنی بر ظرفیت های کتاب انسان ومحیط زیست" هدف مهمی است که امسال در استان ایلام دنبال می شود.

خانم منصوری افزود: در همین راستا، شرکت آب منطقه ای ایلام اقدام به تعیین نمایندگانی در ادارات امور آب سراسر استان با ماموریت پیگیری اجرای صحیح برنامه ها در تمام شهرستان ها و برگزاری کارگاه آموزشی ویژه این کارشناسان و مدیران امورهای آب نموده است تا زمینه تاثیر گذاری اقدامات آموزشی بیش از پیش محقق گردد.

وی تاکید کرد: همچنین با هماهنگی های صورت گرفته با اداره کل آموزش و پرورش استان، بستر مناسب برای ارتقای کمی و کیفی آموزش های این دو طرح در همه مدارس استان فراهم آمده و همچنین برای اولین بار، برنامه ریزی برگزاری برنامه سراسری "تمرین مواجهه صحیح با سیلاب" نیز در تمام مدارس در حال انجام می باشد.

منصوری با اشاره به سیلاب های اخیر استان ایلام در سال گذشته و امسال، بر ضرورت ایجاد آمادگی در دانش آموزان، معلمین و خانواده های آن ها در رابطه با مواجهه با سیلاب تاکید کرده و این آموزش ها را ضامن امنیت و سلامت شهروندان و محیط زیست آن ها عنوان نمود.

شرکت آب منطقه ای ایلام در همکاری با اداره کل آموزش و پرورش استان، اجرای هر دو طرح داناب و گسترش سواد آبی  بر پایه آموزش های کتاب انسان و محیط زیست را در سال تحصیلی جاری (99-1398) در دستور کار خود دارد.

کد خبر: 858
  تاریخ خبر : 1399/02/07