با توجه به تعطیلی مدارس، در اقدامی مبتکرانه، پیش آزمون طرح داناب در استان ایلام بصورت آنلاین و با استقبال چشم گیر دانش آموزان برگزار گردید.

با توجه به تعطیلی مدارس، در اقدامی مبتکرانه، پیش آزمون طرح داناب در استان ایلام بصورت آنلاین و با استقبال چشم گیر دانش آموزان برگزار گردید.

با توجه به تعطیلی مدارس، در اقدامی مبتکرانه، پیش آزمون طرح داناب در استان ایلام بصورت آنلاین و با استقبال چشم گیر دانش آموزان برگزار گردید.

مجری طرح تعادل بخشی آب منطقه ای ایلام: طرح داناب که در هشت سال گذشته در استان ایلام مهمان مدارس مقطع اول متوسطه بوده است، امسال نیز با وجود تعطیلی مدارس، به کمک ایجاد تغییراتی در مدل اجرای نظام های ششگانه خود در استان ایلام، به فعالیت خود در بستر اینترنت و فضای مجازی ادامه خواهد داد.

خانم منصوری افزود: در همین راستا، شرکت آب منطقه ای ایلام با استفاده از تجربیات مشاور آبانگاه، علاوه بر تهیه اقلام آموزشی دیجیتال و ارسال آن ها برای  دانش آموزان از طریق گروه های درسی ایجاد شده در فضای مجازی و همچنین سایت داناب، پیش آزمون طرح داناب را نیز بصورت آنلاین برگزار نمود که با استقبال چشم گیر دانش آموزان از سراسر استان مواجه گردید.

وی تاکید کرد: در استان ایلام تمام مراحل آموزشی و مشارکتی طرح داناب و همچنین طرح ارتقای سواد آبی از طریق حمایت علمی از کتاب انسان و محیط زیست، با کمک اداره کل آموزش و پرورش و با خلاقیت و جدیت بصورت مجازی ادامه خواهد یافت و آموزش های مربوط به حفاظت از منابع آب، تحت هیچ شرایطی متوقف نخواهد گردید و در حال حاضر مسابقات طرح بصورت با ایجاد تغییراتی در نحوه ارسال آثار در حال برگزاری می باشد.

شرکت آب منطقه ای ایلام در همکاری با اداره کل آموزش و پرورش استان، اجرای هر دو طرح داناب و گسترش سواد آبی  بر پایه آموزش های کتاب انسان و محیط زیست را در سال تحصیلی جاری (99-1398) در دستور کار خود دارد.

 

کد خبر: 857
  تاریخ خبر : 1399/02/07